کنترل و دیگر هیچ ...


تعریف ریاضی تبدیل لاپلاس

F(s) = \mathcal{L} \left\{f(t)\right\}=\int_0^{\infty} e^{-st} f(t) \,dt.

لازم به ذکر است که این تبدیل یک تابع را از فضای حقیقی (متغیر t)  به فضای مختلط (متغیر s) میبرد.


در زیر تبدیل لاپلاس های معروف و همچنین پرکاربردترین ویژگی های تبدیل لاپلاس را ارائه میدهم.


تذکر1:منظور از (Dirac(t,n  مشتق nام تابع ضربه یا همان دیراک(دلتا) است که در نتیجه n=0 همان تابع ضربه است.

تذکر2:تمامی توابع خطی چند جمله ای از عبارت دومی ساخته میشوند مثلاً تابع پله(هوی ساید) همان n=0 است.


دانلود جدول تبدیل لاپلاس


فرمولهای عمومی

توابع توانی

توابع نمایی

توابع هیپربولیک

توابع لگاریتمی

توابع مثلثاتی

توابع خطا

توابع بسلنوشته شده در یکشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 1:51 توسط شاگرد استاد طاهائی| |
برچسب ها: تبدیل لاپلاس Laplace Transform

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin